Kaip registruoti žemės sklypą apskaitoje

<ol stilius ="text-align: kairė;">
<li><a href ="# vienas">Procedūros ypatybės</ a></ li>
<li><a href ="# 2">Į kurią sąskaitą atsižvelgiama: žemės vertės apskaita balanse</ a></ li>
<li><a href ="# 3">Perkainojimo taisyklės apskaitoje</ a></ li>
<li><a href ="# keturi">Žemės sklypo priėmimas apskaitoje: komandiruotės</ a></ li>
<li><a href ="#penki">Šalinimas</ a></ li>
<li><a href ="# 6">Nuosavybės teisės įgijimas</ a></ li>
<li><a href ="# 7">Nuomos santykiai</ a></ li>
<li><a href ="# aštuoni">Nemokamas skubus naudojimas</ a></ li>
<li><a href ="# devyni">OSNO: pajamų mokesčiai</ a></ li>
<li><a href ="# 10">Nuomos sutarties sudarymo ypatumai</ a></ li>
<li><a href ="#vienuolika">Pirkimas ir nuoma</ a></ li>
<li><a href ="# 12">OSNO: pridėtinės vertės mokestis</ a></ li>
<li><a href ="# 13">Operacijų dokumentavimas: žemės sklypo atspindėjimas apskaitoje ir mokesčių apskaitoje</ a></ li>
<li><a href ="# keturiolika">Apibendrinkime</ a></ li>
</ ol>
<p>
Kaip apskaitoje įrašyti ir atspindėti žemės sklypą? Kadangi nekilnojamasis turtas dokumentuose gali būti perkamas ir parduodamas objektas, dabartiniai mokesčių įstatymai numato specialius jo įrašymo ir pateikimo įmonės balanse metodus. Toliau išanalizuosime visas subtilybes ir niuansus, atliksime išsamią būsimų buhalterių konsultaciją.
</ p>
<p>
<img plotis ="800" alt ="žemės sklypo apskaita apskaitoje" src ="/blog_files/iblock/005/RgXIX4qgLRw.jpg" aukštis ="600" pavadinimas ="Šaltinis: oficiali Andrejaus Šanso svetainė s-stroit.ru"><br>
</ p>
<vardas ="vienas"><h2>Procedūros ypatybės</ h2></ a>
<p>
Žemė yra pirminis šaltinis, todėl ji išlieka viena iš pagrindinių revoliucinės ir reformacinės veiklos problemų tiek ekonominėje, tiek politinėje srityje. Pavyzdžiui, įgyvendinant žemės ir turto reformas, mūsų šalyje vykdytas nuo devintojo dešimtmečio pradžios, buvo panaikinta valstybės turto monopolija, įgyvendinta mokama žemės paskirtis. Nepaisant atsivėrusių galimybių, pasikeitus turtinių santykių pobūdžiui ir turiniui, kilo rimtų sunkumų įvairiose viešojo gyvenimo srityse. Tiesą sakant, tai sukėlė poreikį rodyti atmintį kaip apskaitos objektus.
</ p>
<p>
Norint teisingai suformuluoti apskaitą, svarbu suprasti, koks yra gaunamas tikslas. Jei kreipsitės į GOST 26640-85, galite pastebėti, kad terminas „žemė“ aiškinamas kaip svarbiausia gamtos dalis, kuri yra pagrindinė žemės ūkio ir miškininkystės gamybos priemonė, taip pat erdvinis pagrindas, kuriuo remdamiesi visi nacionaliniai įmonės ir organizacijos..
</ p>
<p>
Svarbu suprasti, kad žemės sklypai yra apdovanoti ne tik ekonomine, bet ir teisine esme. Būtent pastarasis yra pagrindinis apskaitos reguliavimo atspirties taškas. Be to, sandėliavimo patalpos yra nevienalytės, tai yra, jas sudaro skirtingų tipų ir kategorijų žemė, turinti specifinių savybių, tinkanti konkretiems tikslams..
</ p>
<p>
Buhalteris privalo atsižvelgti į tai, kad natūralios žemės savybės yra įvairios, skirtinguose pramonės sektoriuose joms būdinga tam tikra specifika. Žemės ūkyje jie netgi atlieka pagrindinį gamybos veiksnį, nes visi pramonės procesai yra tiesiogiai susiję su vaisingumu. Ši aplinkybė lemia požiūrių į atminties tyrimą, apskaitą ir perkėlimą į įvairias nacionalinės ekonomikos sritis..
</ p>
<p>
Norint toliau tirti problemą, būtina nustatyti pagrindinį apskaitos tikslą. Mūsų nuomone, tai yra objektyvios informacijos apie žemę teikimas, leidžiantis patenkinti kredito ir investicijų poreikius, priimti tinkamus valdymo sprendimus..
</ p>
<p>
Kalbant apie užduotis, čia galime pabrėžti:
</ p>
<ul>
<li>
<p>
užtikrinti aiškią dokumentaciją;
</ p>
</ li>
<li>
<p>
laiku parodyti visas operacijas, atliktas atitinkamose sąskaitose;
</ p>
</ li>
<li>
<p>
informacinės bazės sukūrimas sistemingai kontrolei;
</ p>
</ li>
<li>
<p>
ataskaitų pildymas;
</ p>
</ li>
<li>
<p>
mokesčių mokėjimas laiku ir teisingai.
</ p>
</ li>
</ ul>
<p>
Atkreipkite dėmesį, kad žemės ir turto sandorių sudarymo tvarką kontroliuoja Rusijos Federacijos civilinis kodeksas, visų pirma 17 skyriaus nuostatos. Norėdami tapti teisėtu žemės savininku, turite sudaryti pirkimo – pardavimo sutartį ( raštu ir laikantis nustatytų normų bei reikalavimų) … Nebūtina to patvirtinti pas notarą.
</ p>
<p>
Svarbu: sandorio objektu gali tapti tik teritorija, kuri anksčiau praėjo valstybinės kadastro registravimo procedūrą..
</ p>
<p>
Pagal pagrindines apskaitos taisykles atmintis priskiriama ilgalaikiam turtui (OS). Tačiau norint, kad svetainė būtų kapitalizuota, turi būti įvykdytos šios sąlygos:
</ p>
<ul>
<li>
<p>
jis turi būti naudojamas atsižvelgiant į įmonės veiklą arba nuomojamas;
</ p>
</ li>
<li>
<p>
naudojimo terminas – daugiau nei 12 mėnesių;
</ p>
</ li>
<li>
<p>
perpardavimas nėra planuojamas (kitaip reikalaujama, kad plotas atsispindėtų neteisingame skaičiavime 41);
</ p>
</ li>
<li>
<p>
įsigyta teritorija duos pajamų.
</ p>
</ li>
</ ul>
<p>
Atmintis imama už pradinę kainą, kuri formuojama remiantis faktinėmis sąnaudomis.
</ p>
<vardas ="2"><h3>Į kurią sąskaitą atsižvelgiama žemė: žemės sklypų vertės apskaita balanse</ h3></ a> <br>
<img plotis ="800" alt ="žemės registravimas" src ="/blog_files/iblock/005/9Z3APqO88pc.jpg" aukštis ="600" pavadinimas ="Šaltinis: oficiali Andrejaus Šanso svetainė s-stroit.ru"><br>
<p>
Kaip minėta pirmiau, apskaitos tvarką lemia žemės sklypo įsigijimo ir naudojimo tikslai..
</ p>
<p>
Taigi, pavyzdžiui, jei teritorija buvo nupirkta siekiant išspręsti gamybos problemas (cecho statybą, pagalbinių patalpų statybą ir kt.), Tai ji bus atspindėta balanse kaip ilgalaikis turtas (OS) – 01.
</ p>
<p>
Jei paskirstymas buvo įsigytas vėlesniam perpardavimui, jis turėtų būti įrašytas į 41 sąskaitą kaip produktas.
</ p>
<p>
Kalbant apie kainą, už kurią svetainė turi būti kapitalizuota, ji nustatoma atsižvelgiant į realių šalies patirtų išlaidų sumą. Įdomu tai, kad taip pat atsižvelgiama į mokesčius ir mokėjimus už nuosavybės registravimą.
</ p>
<vardas ="3"><h3>Perkainojimo taisyklės apskaitoje</ h3></ a>
<p>
Jei buvo nuspręsta kapitalizuoti svetainę kaip ilgalaikį turtą, įmonė yra įpareigota reguliariai atlikti rinkos vertės perskaičiavimo procedūrą. Praktiškai tai daroma kiekvienais metais už visas anksčiau balanse priimtas žemes..
</ p>
<p>
Įdomu tai, kad dėl perkainojimo nebūtinai sumažėja saugojimo įrenginio kaina. Esant nestabiliai padėčiai nekilnojamojo turto rinkoje, tai gali išprovokuoti augimą.
</ p>
<p>
Jei paskirstymas buvo kapitalizuotas kaip atsargos, organizacija turi patikrinti, ar nėra vertės sumažėjimo. Jei reikia, turėtų būti suformuotas specialus rezervas. Norėdami ją sukurti, koreliuokite skirtumą, kuriuo žemės apskaitos suma viršija dabartinę vidutinę rinkos vertę. Čia prijungta 59 sąskaita – „Finansinių investicijų nuvertėjimo atidėjiniai“.
</ p>
<p>
Teisingas vertinimas yra vienas pagrindinių iššūkių. Kalbant apie žemę, jie atsispindi natūraliais matavimo vienetais – hektarais. Papildomos kapitalo investicijos – pinigine išraiška.
</ p>
<vardas ="keturi"><h3>Žemės sklypo priėmimas apskaitoje: komandiruotės</ h3></ a> <br>
<br>
<p>
Mes išsiaiškinome teoriją, dabar pereikime prie praktikos. Žemiau rasite dažniausiai sutinkamus įrašus, kuriuos atlieka buhalteris-skaičiuotuvas, registruodamas plotą kaip ilgalaikį turtą..
</ p>
<stalo>
<kolektyvas> <col> <col> <col> </ kologrupė>
<tbody>
<tr>
<td>
<p>
Operacija
</ p>
</ td>
<td>
<p>
Debetas
</ p>
</ td>
<td>
<p>
Kreditas
</ p>
</ td>
</ tr>
<tr>
<td>
<p>
Rodyti pirkinį. Sandoris rodo tiek svetainės įsigijimą, tiek vėlesnius atsiskaitymus su tiekėjais ir rangovais.
</ p>
</ td>
<td>
<p>
08/1
</ p>
</ td>
<td>
<p>
60
</ p>
</ td>
</ tr>
<tr>
<td>
<p>
Informacijos, konsultavimo ir kitų susijusių išlaidų, kurios vienaip ar kitaip susijusios su pirkimu, atspindėjimas.
</ p>
</ td>
<td>
<p>
08/1
</ p>
</ td>
<td>
<p>
60, 76
</ p>
</ td>
</ tr>
<tr>
<td>
<p>
Valstybinių registracijos mokesčių apskaita
</ p>
</ td>
<td>
<p>
08/1
</ p>
</ td>
<td>
<p>
76
</ p>
</ td>
</ tr>
<tr>
<td>
<p>
Rodoma, ar žemė priima apskaitą kaip ilgalaikį turtą
</ p>
</ td>
<td>
<p>
01
</ p>
</ td>
<td>
<p>
08/1
</ p>
</ td>
</ tr>
</ tbody>
</ lentelė>
<p>
Svarbu suprasti, kad žemė nenusidėvi, todėl laikui bėgant jų vartotojų savybės negali būti keičiamos..
</ p>
<p>
Atkreipkite dėmesį, kad jei atminties kortelė buvo priimta į balansą kaip atsargų dalį, tada vietoje 08/1 sąskaitų atsiras sąskaitos 41. Šios informacijos pakanka komandiravimui ir komandiruotėms atlikti, kaip žemės sklypą įtraukti į apskaitos dokumentus.
</ p>
<vardas ="penki"><h3>Šalinimas</ h3></ a>
<p>
Siekiant teisingumo, verta pažymėti, kad sklypus galima ne tik įskaityti į įmonės likutį, bet ir nurašyti iš jo. Teritorijos pardavimo apskaitos tvarką lemia ir tai, kaip tiksliai ji atsirado sąskaitose – kaip prekė ar kaip ilgalaikis turtas. Pirmuoju atveju materialinės išlaidos bus priskirtos kitoms pajamoms ir išlaidoms, antruoju – nuostoliams ir įsigijimams iš įprastos veiklos.
</ p>
<stalo>
<kolektyvas> <col> <col> <col> </ kologrupė>
<tbody>
<tr>
<td>
<p>
Operacija
</ p>
</ td>
<td>
<p>
Debetas
</ p>
</ td>
<td>
<p>
Kreditas
</ p>
</ td>
</ tr>
<tr>
<td>
<p>
Pajamos iš svetainės pardavimo gavimo atspindėjimas, kuris buvo apskaitomas kaip ilgalaikis turtas. Čia taip pat atliekami atsiskaitymai su klientais-pirkėjais..
</ p>
</ td>
<td>
<p>
62
</ p>
</ td>
<td>
<p>
91
</ p>
</ td>
</ tr>
<tr>
<td>
<p>
Pajamų, gautų pardavus saugojimo įrenginį, kuris buvo kapitalizuotas kaip prekės, atspindėjimas.
</ p>
</ td>
<td>
<p>
62
</ p>
</ td>
<td>
<p>
90
</ p>
</ td>
</ tr>
<tr>
<td>
<p>
Ilgalaikio turto buhalterinės vertės nurašymas.
</ p>
</ td>
<td>
<p>
91
</ p>
</ td>
<td>
<p>
01
</ p>
</ td>
</ tr>
<tr>
<td>
<p>
Svetainės prekių kiekio išskaičiavimas.
</ p>
</ td>
<td>
<p>
90
</ p>
</ td>
<td>
<p>
41
</ p>
</ td>
</ tr>
<tr>
<td>
<p>
Išlaidų iš OS kategorijos pardavimo proceso įrodymas.
</ p>
</ td>
<td>
<p>
91
</ p>
</ td>
<td>
<p>
60/70/76
</ p>
</ td>
</ tr>
<tr>
<td>
<p>
Organizacijos patirtų išlaidų parduodant prekių svetainę atspindėjimas.
</ p>
</ td>
<td>
<p>
44
</ p>
</ td>
<td>
<p>
60/70/76
</ p>
</ td>
</ tr>
<tr>
<td>
<p>
Lėšų nurašymas.
</ p>
</ td>
<td>
<p>
90
</ p>
</ td>
<td>
<p>
44
</ p>
</ td>
</ tr>
</ tbody>
</ lentelė>
<p>
Svarbus papildymas: žemės pardavimas neapmokestinamas pridėtinės vertės mokesčiu.
</ p>
<vardas ="6"><h3>Nuosavybės teisės įgijimas</ h3></ a>
<p>
Pirmiau išsamiai aptarėme, kaip žemės sklypus priimti apskaitoje. Dabar teisiniu požiūriu apsvarstysime jų registravimo proceso ypatybes..
</ p>
<p>
Galiojantys teisės aktai numato kelis būdus, kaip įsigyti saugojimo įrenginį:
</ p>
<ul>
<li>
<p>
per pirkimą pagal pirkimo – pardavimo sutartį;
</ p>
</ li>
<li>
<p>
mainų sutartimi;
</ p>
</ li>
<li>
<p>
pagal įstatinį (įstatinį) kapitalą;
</ p>
</ li>
<li>
<p>
suteikdamas.
</ p>
</ li>
</ ul>
<p>
Verta paminėti, kad sandorio objektais gali tapti tik tos teritorijos, kurios praėjo kadastro registravimo procedūrą, gavo visus patvirtinamuosius dokumentus..
</ p>
<p>
Oficialus saugojimo įrenginio savininkas turi teisę juo disponuoti pagal leidžiamo naudojimo tipą (jis įregistruotas Valstybiniame nekilnojamojo turto kadastre). Kiekviena teritorinė zona turi savo taisykles ir nuostatus.
</ p>
<vardas ="7"><h3>Nuomos santykiai</ h3></ a>
<p>
Rusijos Federacijos žemės kodeksas, visų pirma, jo 22 straipsnis, reglamentuoja žemės sklypų perleidimo nuomai tvarką. Pagal pagrindines dokumento nuostatas plėtotojas turi teisę gauti teritoriją remdamasis:
</ p>
<ul>
<li>
<p>
sutarties sudarymas (ji pasirašoma tiesiogiai su savininku);
</ p>
</ li>
<li>
<p>
nuolaidos pagrindiniam nuomotojui.
</ p>
</ li>
</ ul>
<p>
Abi sąlygos galioja valstybės, savivaldybių ir privačiai nuosavybei..
</ p>
<p>
Standartinis sutarties terminas yra vieneri metai. Procedūrai taikoma privaloma valstybinė registracija, kuri apima valstybės rinkliavos sumokėjimą (šiandien jos dydis yra 15 tūkst. Rublių).
</ p>
<p>
Kreditinės kortelės gavimo nuomos sąlygomis dokumentavimas ir pateikimas balanse įvyksta taip pat, kaip ir bet kurio kito turto atveju. Susijusios išlaidos yra įtrauktos į statybos darbų kainą, atliekamos 08 sąskaitoje.
</ p>
<vardas ="aštuoni"><h3>Nemokamas skubus naudojimas</ h3></ a> <br>
<img plotis ="800" alt ="apskaitos sritys apskaitoje" src ="/blog_files/iblock/005/BQ11pPjOkrc.jpg" aukštis ="600" pavadinimas ="Šaltinis: oficiali Andrejaus Šanso svetainė s-stroit.ru"><br>
<p>
Pagal Žemės kodekso 24 straipsnį žemė gali būti perduota naudoti nemokamai..
</ p>
<p>
Kaip rodo praktika, tokios operacijos naudojamos:
</ p>
<ul>
<li>
<p>
infrastruktūros objektų statyba;
</ p>
</ li>
<li>
<p>
gyvenamųjų pastatų statyba;
</ p>
</ li>
<li>
<p>
nekilnojamojo turto kūrimas biudžeto lėšų, išleistų pagal savivaldybių sutartis, sąskaita.
</ p>
</ li>
</ ul>
<p>
Visais atvejais, kai naudojimo teisė viršija vienerius metus, sandoriams taikoma privaloma valstybinė registracija. Skelbimai apskaitos programose rodomi pagal standartinį vienodą algoritmą.
</ p>
<vardas ="devyni"><h3>OSNO: pajamų mokesčiai</ h3></ a>
<p>
Nepaisant to, kad sklypai dažniausiai vadinami ilgalaikiu turtu, jie nėra pripažįstami amortizuotomis santaupomis. Už valstybinę registraciją mokamas atitinkamas mokestis.
</ p>
<p>
Kalbant apie turto mokestį, jis nėra mokamas iš atminties, nes jie nėra apmokestinimo objektai. Vienintelis mokėjimas, kurį turi sumokėti teritorijų savininkai ir savininkai, yra žemė. Pažymėtina, kad kadastrinės vertės pasikeitimas nereiškia mokesčio apskaičiavimo pokyčio..
</ p>
<p>
Žemės pirkimo ar pardavimo išlaidų suma priklauso nuo:
</ p>
<ul>
<li>
<p>
teisė pasirašyti nuomos sutartį (pavyzdžiui, ar saugykla laikoma savivaldybės nuosavybe);
</ p>
</ li>
<li>
<p>
įsigijimo procedūros.
</ p>
</ li>
</ ul>
<p>
Tai vieninteliai svarbūs veiksniai.
</ p>
<vardas ="10"><h3>Nuomos sutarties sudarymo ypatumai</ h3></ a>
<p>
Rusijos Federacijos mokesčių kodeksas reglamentuoja visus klausimus, susijusius su nuomotojo teisės pirkimo išlaidų pripažinimu. Norėdama pradėti tinkamą procesą, įmonė turi pasirinkti ir savo apskaitos politikoje nustatyti vieną iš dviejų galimų mokesčių taikymo variantų. Čia įsigalioja 264 straipsnio 1 dalis.
</ p>
<p>
Jei nuomos sutartis sudaroma ne ilgesniam kaip vienų kalendorinių metų laikotarpiui, valstybinės registracijos nereikia. Visos išlaidos paskirstomos tolygiai per visą naudojimo laikotarpį.
</ p>
<vardas ="vienuolika"><h3>Pirkimas ir nuoma</ h3></ a>
<p>
Kai kurioms nekilnojamojo turto rūšims galioja specialios mokesčių taisyklės. Taigi, pavyzdžiui, jei žemė iš valstybės / savivaldybės savininko buvo išnuomota ne anksčiau kaip 2007 m. Sausio 1 d. Ir ne vėliau kaip 2011 m. Gruodžio 31 d., Tada susigrąžintas pelnas apskaitomas specialia tvarka..
</ p>
<vardas ="12"><h3>OSNO: pridėtinės vertės mokestis</ h3></ a>
<p>
Jei įsigijote paskirstymą, neprivalote mokėti pirkimo PVM, nes už šią praktiką mokėti nereikia. Jei teritorija yra išnuomota, o nuomotojas yra PVM mokėtojas, norint naudoti teritoriją reikės mokėti mokesčius kaip įprasta. Tokiu atveju nuomininkas gauna sąskaitą faktūrą, įrašo ją į pirkimo knygą ir tada priima sumą išskaitymui.
</ p>
<vardas ="13"><h2>Operacijų dokumentavimas: žemės sklypo atspindėjimas apskaitoje ir mokesčių apskaitoje</ h2></ a><img plotis ="800" alt ="atspindys žemės sklypo apskaitoje" src ="/blog_files/iblock/005/AqkJs1YRiVo.jpg" aukštis ="600" pavadinimas ="Šaltinis: oficiali Andrejaus Šanso svetainė s-stroit.ru">
<p>
Bet kokios manipuliacijos su nekilnojamuoju turtu atliekamos tik raštu surašius atitinkamą susitarimą. Šiuo atveju šalys pasirašo tris egzempliorius, kurių kiekvienas yra patvirtintas notaro. Visos sandorio šalys gauna savo sutarties egzempliorių, o pastaroji atiduodama Rosreestr.
</ p>
<p>
Kreditas į balansą atliekamas tik faktiškai perleidus žemę specialiu priėmimo aktu.
</ p>
<vardas ="keturiolika"><h2>Apibendrinkime</ h2></ a>
<p>
Apibendrinant visa tai, kas išdėstyta pirmiau, galime daryti išvadą, kad pati teritorija yra pirminis bet kokio turto šaltinis. Tačiau šiandien yra įprasta kalbėti apie plačiai paplitusias neigiamas jo būklės pablogėjimo tendencijas, indėlių ploto augimą. Aprašytomis sąlygomis ypač ryški teisingos ir kokybiškos apskaitos svarba. Kadangi šiuolaikiniai ekonomistai BU suvokia kaip vieną pagrindinių priemonių užtikrinti informacijos saugumą ir išteklių saugumo kontrolę, konkrečios įmonės likimas labai priklauso nuo jos elgesio ypatumų..
</ p>
<p>
Apskaita yra būtina sąlyga sėkmingai įgyvendinti bendrą žemės reformos misiją.
</ p>
<p>
Ko neturėtų pamiršti kompetentingas buhalteris:
</ p>
<ul>
<li>
<p>
Pagal tarptautinius standartus sklypai priskiriami žemės ūkiui, apskaitomi kaip ilgalaikis turtas, jei naudojami gamybai.
</ p>
</ li>
<li>
<p>
Pagal atliktas reformas žemė yra investicija, jei ji skirta investicijoms į nekilnojamąjį turtą.
</ p>
</ li>
<li>
<p>
Net ir užimta pastatų, teritorija rodoma atskirai. Jam taikomas specialus laidas.
</ p>
</ li>
</ ul>
<p>
Dabar jūs žinote, kurioje sąskaitoje apskaityti žemės sklypą. Tikimės, kad peržiūrėta medžiaga bus jums naudinga, padės suprasti biuro darbą, ekonomines ir mokesčių gudrybes..
</ p>
(*) Ši informacija nėra oficiali rekomendacija ir yra paimta iš atvirų šaltinių. Šio straipsnio medžiaga nėra skirta gairėms dėl žemės, turto, montavimo ir sienų apdailos ar statybos teisinių taisyklių. Gamintojas neatsako už teisines konsultacijas, taip pat už konstrukcijos ar jos elementų defektus, atsiradusius statybos darbų metu ar juos baigus, remiantis šia informacija. Tokiems darbams atlikti naudokite atestuotų jurisprudencijos ir statybos sričių specialistų paslaugas.<br>

Like this post? Please share to your friends: