Nuotekų nuolydis 1 metrui: SNiP ir standartiniai sistemos parametrai

Šiame straipsnyje išsamiai aptariami tokie sistemos diegimo niuansai, pvz., Teisingas nuotekų sistemos nuolydis 1 metre: SNiP ir norminiai reikalavimai, kurių reikia laikytis, optimalūs tam tikrų sekcijų rodikliai, rekomendacijos dujotiekio paskirstymo organizavimui. Tekste pateikiama bendrų klaidų ir patarimų, padedančių išvengti jų, apžvalga ir formulės, į kurias reikėtų remtis projektuojant pagrindinę nuotekų liniją.

Nuotekų nuolydis 1 metras: SNiP ir jo vaidmuo projektuojant sistemą

Patogus gyvenimas kaimo name yra galimas tik tuo atveju, jei yra sistema, skirta buitinių atliekų šalinimui ir perdirbimui. Šiems tikslams naudojamas nuotekų autonominis tipas (centralizuotas butams) arba septinė konstrukcija. Sistemoje atliekų skystis per vamzdžius vyksta be slėgio. Kitaip tariant, užterštos nuotekos gabenamos į gryninimo vietą gravitacijos būdu. Tai palengvina natūralus sunkumas, kuris pasiekiamas greitkelio nuolydžiu.

Svarbu! Natūralus gravitacija pasirodo tik tada, kai kanalizacija yra po tam tikru nuolydžiu. Tuo pačiu metu sistema veiks normaliai tik tuo atveju, jei nuotekų sistemos nuolydis vienam vamzdyno metrui atitinka SNiP reikalavimus.

Optimalus gradientas taip pat priklauso nuo papildomų veiksnių:

 • dujotiekio elementų skersmuo;
 • medžiaga, iš kurios gaminami vamzdžiai;
 • nuotekų išorinio ir vidinio išdėstymo schemos.

Nepaisant tariamo paprastumo, dėl netinkamo nuotekų valymo įrenginių konstrukcijos ir drenažo linijos kolektoriuose gali susidaryti užsikimšimai ir eismo kamščiai, o pati sistema negali visiškai atlikti pagrindinės užduoties.

Kaip išvengti klaidų įrengiant nuotekas į savo rankas

Kalbant apie dujotiekio nuolydį, svarbu ne eiti į kraštutinumus. Yra tik dviejų tipų populiarių klaidų, kurias nepatyrę žmonės gamina kanalizacijos statybose.

Pirmuoju atveju trūksta linijos nuolydžio arba nepakanka, kad skystis judėtų gravitacijos būdu. Dėl to sumažėja srauto greitis, dėl kurio tankios frakcijos nėra nuplaunamos, bet išlieka ant vidinių vamzdžių sienelių. Palaipsniui kaupiasi nuosėdos, kurios išsivysto į užsikimšimą.

Dujotiekio sienose išlieka iš dalies nuotekos, turinčios skirtingo tankio frakcijų priemaišas, todėl dujotiekis dengiamas dumblu ir pradeda skleisti nemalonius kvapus, kurie prasiskverbia atgal į patalpą. Todėl būtina reguliariai valyti nuotekų sistemą privačiame name arba bute, kur sistemos įrengimas buvo atliktas pažeidžiant reikalavimus.

Pernelyg didelis sistemos pakreipimas taip pat gali sudaryti prielaidas dažnai valyti prevencijai. Intensyvus skysčio srautas dideliu greičiu negalės fiksuoti kietų medžiagų iš sienų ir nuplauti. Be to, judant vandenį, fekalijų frakcijos bus sluoksniuotos ir nuspaustos ant kanalizacijos sienelių. Tokiu atveju visi stabdymo vožtuvai ir vamzdžių sujungimai patirs didelį stresą, kuris padidina lūžio riziką. Todėl labai svarbu laikytis SNiP dokumentams priskiriamų rekomenduojamų parametrų.

Visų pirma, jo skersmuo turi įtakos vamzdžio našumui. Todėl rekomenduojama pasirinkti dujotiekio klojimo kampą pagal jo elementų skerspjūvio matmenis. Kuo didesnis gaminio skersmuo, tuo mažesnis bus optimalus vandens judėjimo nuolydis.

Mažiausias leistinas polinkio kampas 1 m vamzdyno, atsižvelgiant į jo skerspjūvį:

Vamzdžio sekcija, cm Minimalus pakreipimo kampas
4 0,025
5 0.2
7.5 0,013
11 0,01
15 0,0007
20 0,0008

 

Jei vamzdžio skersmuo yra 5 cm, tada, sumontavus sistemą, atsižvelgiant į minimalų kampą (0,02), aukščio skirtumas tarp 1 m ilgio sekcijos galų bus 2 cm.

Svarbu! Skirstant nuotekas privačiame name, nerekomenduojama įrengti vamzdžių, kurių nuolydis atitinka didžiausią leistiną vertę.

SNiP 2.04.01-85 naudojamų vamzdžių pilnumo skaičiavimas įrengiant vidines nuotekas

Rekomenduojami buitinių nuotekų statybos parametrai, aiškiai pažymėti SNiP. Šie duomenys pateikiami reguliavimo dokumente 2.04.01-85, kuris gali būti naudojamas kaip taisyklių rinkinys ir pagrindas atsargų pašalinimo ryšių sistemai sukurti.

Dujotiekio pilnumo rodiklio apskaičiavimas atliekamas atsižvelgiant į medžiagos, iš kurios gaminami sistemos elementai, savybes. Remiantis šiais duomenimis, skaičiavimais galima išsiaiškinti greitį, kuriuo drenažo vanduo turi judėti išilgai kanalizacijos sistemos, kad pagrindinės linijos viduje nebūtų užsikimšusių. Renkantis vamzdžius išleidimo sistemos statybai, atsižvelgiama į pilnumo lygį.

Skaičiavimams naudojama ši formulė:

H = V / D, kur:

 • H – pilnatvės lygis;
 • B – kanalizacijos aukštis;
 • D – vamzdžių skersmuo.

Maksimali užimtumo lygio vertė yra 1-nick. Tokiu atveju vidaus kanalizacijos sistemos nuolydis visiškai nėra, o vamzdžio pripildymo laipsnis yra 100%. Geriausias variantas sistemai įdėti yra 50–60% rodiklis. Tuo pačiu metu labai svarbi yra medžiaga, kurios pagrindu gaminamas vamzdis, ir jo išdėstymo kampas, palyginti su vietiniu nuotekų valymo įrenginiu – septiku.

Produktai, pagaminti iš ketaus arba asbesto cemento, yra neapdoroti. Tekstūrų buvimas vamzdžių viduje užtikrina greitą užpildymą. Pagrindinis tokių skaičiavimų tikslas – nustatyti didžiausią leistiną atsargų srautą. Pagal standartinius standartus minimalus atliekų skysčio judėjimo greitis yra 0,7 m / s. Mažiausias leistinas vamzdžių pripildymo lygis yra 30%.

Jei norite atlikti tolesnius laisvo srauto nuotekų skaičiavimus, reikalinga ši formulė:

V (h / d)? ? K, kur:

 • V – atliekų judėjimo norma sistemoje;
 • h yra vamzdžio pilnumo laipsnis (išleidimo nuotolis produkto luumoje);
 • d – vamzdžio sekcijos dydis (skersmuo);
 • K – koeficientas, kuris priklauso nuo vamzdžių vidinio paviršiaus šiurkštumo ir jų gamybos medžiagos, taip pat nuo srauto įtakojančio hidraulinio pasipriešinimo.

Polimerinių vamzdžių etaloninis koeficientas yra 0,5. Kitos medžiagos atitinka 0,6 rodiklį. Praktiškai nuotekų nuoseklumas ir jų kiekis nėra pastovios vertės. Todėl ne visada galima tiksliai stebėti nuotekų srautą ir vandens srauto judėjimo greitį.

Geras patarimas! Jei neįmanoma atlikti skaičiavimų dėl to, kad trūksta tikslių duomenų apie pirmiau minėtą formulę, statyboms, kurios nėra tinkamos apskaičiuoti, galite naudoti minimalų polinkio kampą. Jis gali būti gaunamas naudojant formulę: 1 / D, kur D yra išorinio skersmens dydis milimetrais.

Optimalus vamzdžių, skirtų buitinėms nuotekų sistemoms, skersmuo yra 40, 50 ir 60 mm. Priešingai nei SNiP, dabartinės taisyklės, patvirtintos 2012 m., Neapriboja didžiausio dujotiekio polinkio kampo. Minimalų kampą galima peržiūrėti lentelėje. 80 mm skerspjūvio vamzdžiui koeficientas yra 0,125.

Lauko ir lietaus kanalizacijos statyba: SNiP 2.04.03-85 ir jo reikalavimai

Išorinės nuotekų sistemos nuotekos iš vandentiekio įrenginių, įrengtų gyvenamajame pastate, išleidžiami, o lietaus vanduo dėl lietaus sistemos sukaupia lietaus vandenį. Dažniausiai įrengti asbesto cemento ir ketaus vamzdžiai naudojami nuotekoms įrengti. Leidžiama naudoti polietileno produktus, turinčius gofruotą tekstūrą.

Vamzdžių, skirtų išorinei nuotekų daliai statyti, skersmuo yra didelis. Jų diegimui yra atskiras SNiP dokumentas su šiais reikalavimais:

 • jei išorinio vamzdžio skersmuo neviršija 150 mm, tada minimalus leistinas linijos kampas yra 0,8 cm per metrą sistemos;
 • didžiausias leistinas drenažo nuolydis neviršija 1,5 cm 1 m nuotekų;
 • jei išorinio vamzdžio skersmuo yra 200 mm, mažiausio greitkelio nuolydžio vertė bus 0,7 cm 1 m nuotekų.

Audros kanalizacijos įrenginiai įrengiami 0,02 cm nuolydžiu, o lietaus kanalizacijos įrengimas atliekamas atsižvelgiant į papildomus niuansus:

 • dirvožemio dirvožemio tipą ir charakteristikas;
 • vidutinis kritulių kiekis, būdingas regionui, kuriame yra vieta;
 • bendras nuotėkio plotas;
 • vietose, kur yra požeminės ryšių sistemos.

Atkreipkite dėmesį! SNiP leidžia sumažinti optimalų drenažo nuolydį 2 mm vienam metrui, jei reljefo sąlygos neleidžia įrengti nuotekų griežtai pagal standartus.

Siekiant įdiegti nuotekų sistemą buvo atlikta kokybiškai, norint kontroliuoti sistemos polinkį, reikės specialių įrankių ar įrenginių. Jie leis jums išmatuoti greitkelio kampą ir sureguliuoti, jei šis skaičius neatitinka standartų ar skaičiavimų.

Šiais tikslais idealus pastato lygio burbulas. Ir abiejose burbulo pusėse turėtų būti trys etiketės, kurios nustato nuokrypį nuo 1 cm horizonto.

Vamzdyno įrengimo norima padėtis yra tokia:

 1. Vamzdis montuojamas tik su vienu galu.
 2. Konstrukcijos lygis turi būti sumontuotas ant fiksuotos elemento pusės.
 3. Atsukite reikiamą vamzdžio nuolydį, sutelkdami dėmesį į lygio rodmenis.

Kai pastato lygio burbulas sustoja norimame aukštyje, vamzdis turi būti pritvirtintas kitame gale įrengtoje padėtyje. Kaip matavimo priemonė bus tinkamas lazerio lygio ir lazerio lygio pastatymo lygis.

Nuotekų nuolydžio standartai pagal prietaiso tipą ir vamzdžių skersmenį:

Įrenginio tipas Atstumas tarp stove ir sifono (be ventiliacijos), m Išleidimo vamzdžio skersmuo, mm Optimalus sistemos nuolydis
Bidė 0,7-1 30-40 1:20
Skalbimas 1.4 30-40 1:36
Shell 0,1-0,8 40 1:12
Vonia 1.1-1.3 40 Pusė praeities
Dušo kabina 1.6 40 1:48
Drain kombainas (dušas, kriauklė, vonia) 1.8-2.3 50 1:48
Nuotėkio vamzdis iš stove 1000
Tualeto indas ne daugiau kaip 6 1000 1:20
Centrinis stovas 65-75

 

Į buto ar privačiojo namo vidaus nuotekų sistemą turėtų būti įtraukti drenažo šaltiniai. Šią įrangą sudaro tualetinis indas, kriauklės ir praustuvai, vonia arba dušo kabina, taip pat buitiniai prietaisai, jungiantys prie tinklo. Indų plovimo mašina ir skalbimo mašina turi būti prijungta prie kanalizacijos sistemos ir vandens tiekimo.

Vidaus nuotekų sistemų statybai rekomenduojama naudoti 110 ir 50 mm skersmens plastikinius vamzdžius.

SNiP reikalavimai, turintys įtakos atliekų komplekso įrengimui:

 • nuotekų sistemos nuolydis parenkamas atsižvelgiant į jau sumontuoto centrinio stacionaraus vamzdžio skersmenį;
 • minimalus leistinas nuotekų vamzdyno nuokrypis yra 3 cm per 1 m., su sąlyga, kad pagrindinio skersmuo neviršija 50 mm;
 • Rekomenduojamas 1600 mm skersmens vamzdyno nuolydis yra 8 mm vienam metrui. drenažas.

Atkreipkite dėmesį! Nuotekų sistema aukštybiniuose pastatuose yra įrengta vertikalioje padėtyje. Nuotekų judėjimas vyksta aplink vidinių sienų perimetrą, o srauto centre yra suslėgtas oras. Šis metodas sumažina nuotekų užsikimšimo tikimybę.

Rekomendacijos buitinės kanalizacijos sistemos įrengimui:

 • neleidžiama pasukti horizontaliai įrengto dujotiekio 90 ° kampu, todėl geriau naudoti 45 ° kampo alkūnę;
 • griežtai draudžiama naudoti vertikalioje sistemoje kampus;
 • leidžiamas nedidelis gradiento perteklius, jei vamzdis yra trumpas.

Nerekomenduojama keisti sistemos pakreipimo išdėstymo tipų. Tai rodo SNiP reikalavimai.

Išorės nuotekos yra skirtos užterštų nuotekų ištraukimui septiko kryptimi. Autonominės sistemos, skirtos skysčio judėjimui, nenaudoja gravitacijos. Užterštas vanduo pervežamas į laikymo baką siurbliu. Šioms sistemoms SNiP yra tam tikri reikalavimai, kurie nurodė didžiausią nuotolį, kurį galima nusipirkti tokiu būdu.

Autonominių kanalizacijos privalumai:

 • slėginės galvos kanalizacijos vamzdynas eina žemesniame gylyje nei kitų tipų sistemų pagrindinė linija;
 • nereikia griežtai laikytis nuolydžio standartų, nes kanalizaciją perkelia siurblinė;
 • Sistema yra pagrįsta vidine vamzdžių sienų valymu, todėl problemos, susijusios su blokavimu, yra labai retos.

Tokių privalumų buvimas nepašalina poreikio suderinti su SNiP nuotekų įrengimo metu. Norminiuose dokumentuose pateikiami reikalavimai optimaliam septiko ir kitų elementų išdėstymui vietoje gyvenamųjų pastatų, geriamojo vandens šaltinių ir kitų įrenginių atžvilgiu. Nepaisant mažo vamzdžio gylio, būtina atsižvelgti į dirvožemio užšalimo lygį žiemą.

Dirbant su išorinėmis nuotekomis, atsižvelgiama į teritorijos reljefines savybes. Drenažo šulinių statybą rekomenduojama pastatyti žemiausiuose vietose. Tuo pačiu metu vamzdis padengiamas taip, kad kanalizacijos linijos galas nebūtų žemiau užsandarinimo rezervuaro įleidimo angos, kitaip nuotekos negali patekti į sandėliavimo talpyklą gravitacijos būdu.

Atlikus vidaus ir išorės nuotekų įrengimo darbus, parengiama bandymų ataskaita, patvirtinanti sistemos veikimą ir atitiktį standartams. Šis reikalavimas parašytas vienoje iš SNiP 3.05.01-85 paraiškų.

Norint patikrinti kanalizacijos sistemos veikimą, vamzdynas turi būti nuimamas. Norėdami tai padaryti, ne mažiau kaip 75% visų sanitarinių įrenginių, prijungtų prie tikrinamo ploto, tuo pačiu metu paleidžiami. Jei nuotekų įrengimą atliko montuotojas, neįmanoma to padaryti be tokio veiksmo.

Duomenys, įrašyti dokumente:

 • tikrinamos sistemos pavadinimas;
 • statybos objekto pavadinimas;
 • generalinio rangovo, kliento ir įrengimo organizacijos pavadinimas, įskaitant pozicijas ir atstovų pavadinimą;
 • informacija iš projekto dokumentacijos (brėžiniai);
 • bandymo metu įrenginio atidarytas sąrašas ir bandymo trukmė;
 • duomenys apie defektų buvimą ar nebuvimą;
 • tikrinimo komisijos parašai.

Nuotekų įrengimas gali būti atliekamas nepriklausomai arba naudojant specialistų paslaugas. Bet kuriuo atveju svarbu laikytis reguliavimo reikalavimų ir laikytis technologijų.

Like this post? Please share to your friends:
//graizoah.com/afu.php?zoneid=2466924